הצהרת נגישות

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.

במידה ומצאתם בעיה בהנגשת אזור מסוים, אנא פנו אלינו בכדי שנוכל לטפל בהקדם.

הסדרי נגישות במתחם שלנו

לצערנו, מתחם נופש מרום אינו מונגש לבעלי מוגבלויות

דרכי פניה

לפניה בנושא נגישות, הנך מוזמן/ת ליצור קשר למייל: irith141@gmail.com