מחירון - עונה רגילה (ללא קיץ וחגים)

בקתת קופידון

ימים א-ד - בהזמנת לילה אחד
850
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה

בקתת קופידון

ימים א-ד - בהזמנת 2 לילות ומעלה
800
 • המחיר לזוג ללילה​
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

בקתת קופידון

ימים ה-שבת - בהזמנת לילה אחד
950
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה

בקתת קופידון

ימים ה-שבת - בהזמנת 2 לילות ומעלה
900
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

בקתת אפרודיטה

ימים א-ד - בהזמנת לילה אחד
850
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה

בקתת אפרודיטה

ימים א-ד - בהזמנת 2 לילות ומעלה
800
 • המחיר לזוג ללילה​
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

בקתת אפרודיטה

ימים ה-שבת - בהזמנת לילה אחד
950
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה

בקתת אפרודיטה

ימים ה-שבת - בהזמנת 2 לילות ומעלה
900
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

בקתות ונוס ואפולו

ימים א-ד - בהזמנת לילה אחד
850
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה

בקתות ונוס ואפולו​

ימים א-ד - בהזמנת 2 לילות ומעלה
800
 • המחיר לזוג ללילה​
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

בקתות ונוס ואפולו​

ימים ה-שבת - בהזמנת לילה אחד
950
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה

בקתות ונוס ואפולו​

ימים ה-שבת - בהזמנת 2 לילות ומעלה
900
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 120 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

מחירון - עונת שיא (יולי, אוגוסט וחגים)

בקתת קופידון

ימים א-ד - בהזמנת לילה אחד
1,100
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 150 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה

בקתת קופידון

ימים א-ד - בהזמנת 2 לילות ומעלה
1,100
 • המחיר לזוג ללילה​
 • תוספת לילד: 150 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

בקתת קופידון

ימים ה-שבת - בהזמנת 2 לילות ומעלה
1,100
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 150 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

בקתת אפרודיטה

ימים א-ד - בהזמנת לילה אחד
1,100
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 150 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה

בקתת אפרודיטה

ימים א-ד - בהזמנת 2 לילות ומעלה
1,100
 • המחיר לזוג ללילה​
 • תוספת לילד: 150 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

בקתת אפרודיטה

ימים ה-שבת - בהזמנת 2 לילות ומעלה
1,100
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 150 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

בקתות ונוס ואפולו​

ימים א-ד - בהזמנת לילה אחד
1,100
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 150 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה

בקתות ונוס ואפולו​

ימים א-ד - בהזמנת 2 לילות ומעלה
1,100
 • המחיר לזוג ללילה​
 • תוספת לילד: 150 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי

בקתות ונוס ואפולו​

ימים ה-שבת - בהזמנת 2 לילות ומעלה
1,100
 • המחיר לזוג ללילה
 • תוספת לילד: 150 ש"ח ללילה
 • תוספת למבוגר: 150 ש"ח ללילה
פופולרי